SQL Server (database)

Home - SQL Server - Archive by category: SQL Server (database)

SQL Server in Windows Containers

SQL Server is sinds versie 2017 niet meer voorbehouden aan standaard Windows-installaties: ook op Linux-omgevingen en Mac OS kun je SQL Server draaien – en de standaardwijze is om dit binnen een Docker container te doen. Wist je dat je SQL Server ook binnen een Windows container kunt draaien? Andy Leonard heeft op zijn blog beschreven[...]
Read More

Latest Posts

Categories