Training: Beheren van SSRS

Home - Training - Training: Beheren van SSRS

Welk product?

In deze training kijken we naar alle beheeraspecten van SSRS: van het gebruik van de Report Server en/of Power BI Report Server, security en rechten tot aan het uitschalen van gebruik over meerdere servers en hosten van rapporten in de cloud.

Voor wie is deze training?

Binnen jouw organisatie heb je de verantwoordelijkheid om de te ontwikkelen SSRS rapporten een plekje te geven. Daarin wil je een solide oplossing neerzetten, die veilig is ingericht en klaar is voor de toekomst. Ook wil je goed op de hoogte zijn hoe je eisen stelt aan ontwikkelaars die rapporten gaan opleveren (die jij vervolgens moet beheren).

In deze training gaan we daarom in op alle aspecten van SSRS op het opleverings- en beheer-gebied. We kijken naar security, schaalbaarheid, de plaatsing van instances binnen je farm en mogelijkheden om (al dan niet tijdelijk) de performance van je rapporten te verbeteren met behulp van caching. Ook zullen we aandacht besteden aan het delivery-proces, en de mogelijkheden om de deploymnent van SSRS-rapporten te automatiseren met bijv. CI in VSTS.

Welke trainingsvorm?

Deze training kan op twee verschillende manieren gevolgd worden:

  • 2 dagen, op locatie
  • 4 dagen met huiswerk

Ook kunnen we een stuk coaching hieraan toevoegen: in dat geval krijg je ondersteuning en advies binnen jouw specifieke bedrijfsomgeving, waarbij ik je bijvoorbeeld begeleid tijdens het inrichtings-proces.