Training: Dimensioneel Modelleren

Home - Training - Training: Dimensioneel Modelleren

In deze training duiken we in het modelleren van sterschema’s – ofwel dimensionele modellen. We kijken naar de voor- en nadelen om het sterschema toe te passen voor een Data Warehouse, bekijken globaal welke andere modelleertechnieken hier nog gebruikt worden, en hoe het aanbod van bijv. Data Warehouse Automation-tools invloed heeft op de kracht van datamodellen.
Aan het eind van deze training ben je in staat de concepten van sterschema’s en dimensionele datamodellen effectief toe te passen binnen een Data Warehouse of Data Mart. Je weet welke practices er binnen een Data Warehouse gebruikelijk zijn op het gebied van dimensionele modellen, en hoe deze toe te passen.