Training: Power Query in-depth

Home - Training - Training: Power Query in-depth

Welk product?

In deze training kijken we naar Power Query: de tool en taal waarin data kan worden ingeladen in Excel en Power BI. We kijken naar de volgende zaken:

Standaardbronnen

Standaard hebben Power Query en Power BI een grote verzameling aan bronnen beschikbaar die direct gebruikt kunnen worden: relationele databases, NoSQL- en Big Data-bronnen, en een veelvoud aan andere applicaties en SaaS-oplossingen (o.a. Facebook, Google Analytics en Zendesk). We kijken naar de mogelijkheden om deze te ontsluiten, en proberen enkele bronnen zelf uit.

Transformatie van data met Power Query

Power Query en Power BI zijn bijzonder geschikt voor het transformeren van data. Denk daarbij aan zaken als:

  • Het uitfilteren van ongeldige waarden (en hoe je deze in een aparte datastroom opnieuw beschikbaar maakt)
  • Het gebruiken van stam- en referentiedata om je dataset te verrijken
  • Basismodelleren: het samenvoegen van losse bestanden tot één dataset, samenvoegen of splitsen van kolommen, kolommen-naar-rijen, etc.
  • Berekeningen en statistieken

Power Query oplossingen uitbouwen en hergebruiken

Naast de oplossingen die direct zichtbaar zijn in Power Query, heeft Power Query ook veel mogelijkheden aan boord om nóg geavanceerdere zaken als conditionele logica te gebruiken om je dataset correct, volledig en efficiënt in te laden: je kunt met Power Query Language hele datastromen programmeren, en met R scripts geavanceerde oplossingen van anderen eenvoudig opnemen in je data flow. De krachtige mogelijkheden hiervan bespreken we, evenals de mogelijkheden om delen van je oplossing te kunnen hergebruiken in nieuwe projecten.

De grens van transformaties

Ongeacht wat je allemaal kan met Power Query en Power Query Language (“M”): het is ook goed te weten waar een tool voor bedoeld is – en op welk moment je zaken beter kunt oplossen in bijvoorbeeld DAX (de taal van Power Pivot en Power BI). Hoewel we DAX niet inhoudelijk bespreken, kijken we wel naar de globale mogelijkheden, zodat je goed kunt inschatten vanaf welk moment zaken wellicht beter op een andere manier opgelost kunnen worden.

Voor wie?

Je gaat in jouw team anderen ondersteunen door datasets voor ze aan te leveren en klaar te zetten, of helpt anderen om dit goed te doen. Jij bent de technisch expert, en helpt om de data op te schonen. Wellicht heb je een ICT-rol, of heb je een achtergrond als ETL-ontwikkelaar. Er is in je team kennis aanwezig over hoe je zaken vervolgens moet modelleren en (bijv.) measures kunt vormgeven in Power BI / Power Pivot, doordat één van de teamleden bijvoorbeeld TRAINING EEN heeft gevolgd.

Wanneer je data gaat modelleren in Power BI, kun je ook kijken naar de training Advanced DAX.

Wanneer je alleen data gaan afnemen in Power BI (die door anderen voor je klaargezet wordt) kun je ook kijken naar .

Wat is de trainingsvorm?

Je kunt kiezen tussen de volgende trainingsvormen:

  • Eendaagse workshop
  • Twee halve trainingsdagen + huiswerk